Övervakning av stocklucka

Stockluckor med statistik

Stockluckeövervakningen består av en touchpanel för ögonblicksbilden av intressanta luckor. Den uppdateras löpande med information från styrsystemet. Till detta kan man ansluta en dator där långtidsstatistik lagras för möjlig analys av luckor under olika driftfall och perioder. Dataöverföring till det digitala sågverkets centrala databas är enkel att ordna.
Sök