Densitetsmätare och vikt

Densitetsmätning av trävaror

Kontinuerlig densitetsmätning för justerverk, hyvlerier samt tillverkningslinjer.
Fördelarna med en kontinuerlig Inline mätning av densitet är flera och utrustningen kan användas på såväl råvirke samt efter torkning.

Råvirke
· Optimering av torkningskapaciteten, genom en uppdelning i olika densitetsklasser.
· Virke med lägre densitet kan torkas snabbare utan nedklassningsrisk.
 (Tex. kan halva furuvolymen torkas med granschemor, vilket ger en kapacitetsökning på ca 10%.)
· Virke med högre densitet har betydligt högre kvalitet samt sprickrisk, kan torkas med mildare torkprogram.
· Genom en effektivare placering av högdensitetsvirke som mittstaplar i kammartorkar kan torkningskvalitén ökas utan förändring i kapaciteten.
Torkat virke

Densitetsinformationen kan användas som en kvalitetsparameter vid sortering av tex. virke för hållfasthetssortering. Mätprestandan hos hållfashetssorteringsmaskiner förbättras genom komplettering av densitetsinformation. Se rapport från finska http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2005/P568.pdf  ( se sammanfattning på rapportenssidor 57-59 ) nedan som visar virkesdensitetens betydelse för hållfastheten för olika typer av hållfasthetssortering. Tex. så förbättras R^2 för mätare av typ knack från ( gran ) 0.67 till 0,90 samt ( furu ) 0,79 till 0,92. Genom en kombination av bild- samt densitetsinformation erhålles hållfasthetssortering på hög nivå.Virkesdensiteten kan användas för att erhålla homogenare leveranser till tex. fönsterindustrin, möbelindustrin där man önskar en mindre densitetsspridning eller mindre frodvuxet virke. Mätprestandan av inline fuktkvotsmätare kan ökas ca 40% genom kombination med densitetsmätare. Viktiga fördelar  - Torkning efter virkesfysik inte träslag
  - Separering av högkvalitetsvirke till kammartorkar
  - Förbättrad mätprestanda vid densitetskorrigering av fuktkvotsmätare
Sök