Datorer för sågverk

SupportPC

En dator bestyckad med programvara för hantering av sågens styrsystem. Behåll kontrollen över den programkod ni en gång köpt. Datorn är inte en del av produktionssystemet och kan på så vis hållas avstängd under tid den ej behövs. Höjer säkerheten och vid supportjobb belastar man inte driftkritiska datorer. Det skall inte vara möjligt att komma åt datorn utan att någon på sågen är inblandad.
Supportdatorn kan också innehålla mjukvara för loggning av signaler i styrsystemet. Ytterligare funktioner kan tillföras vid behov.
Sågteknik

Backup av driftkritiska datorer

Sågteknik har möjlighet att införa en backuphantering av de datorer man önskar. Med en standardmjukvara och backupmedia går det att säkerställa en snabb återstart vid haverier av olika slag. Backuperna kan göras så att man med några få handgrepp kan återstarta en dator som t.ex. råkat ut för hårddiskhaveri. Normalt går det att vara tillbaka i produktion på mindre än en timme. Backuperna kan göras på datorer med både äldre och nya versioner av Microsoft Windows.
Sök