Smarta kamerasystem

Intelligenta kameraprodukter för produktionsmaximering

I syfte att öka tillgängligheten samt minska maskinslitage och risker har Sågteknik tagit fram robusta produktionsövervakande produkter. De kontrollerar en position i ett produktionsflöde och ser direkt när det avviker från det normala. Produkterna kan kopplas till styrsystem eller larmsystem för att hindra driftstopp eller varna operatörer. Produkterna är byggda med smart kamerateknologi och kräver därmed ingen dator för sina beräkningar och resultat. Larmet indikeras normalt via en digital utgång. Nedan visas ett urval av produkterna. Vi utvecklar löpande nya varianter när vi får reda på en ny önskad funktionalitet.

Smarta kamerasystem

Kameror med digitala utgångar och möjlighet att skicka information via ethernet utan att behöva ha en dedicerad dator. Tots detta kan man justera inställningar och se utfall via en ansluten dator/surfplatta/telefon

ST-DLog

Detekterar dubbellagda stockar, t.ex. framför barkmaskinen eller mätramen. Med en digital utgång kan banan stoppas varvid störningar,stopp och haverier undviks.

ST-SCant

Ser om ett block inte lagts ner som planerat innan inpassage i blockreducerare/delningssåg. Kan kopplas till styrsystem för banstopp eller indikera med blinkande lampa. Hanterar också block som hamnat bredvid varandra vilket också kan resultera i ett larm.

ST-XBoard

Med ett visionsystem kan Sågtekniks produkt detektera om brädor och plankor transporteras i ett normalt parallellt flöde eller om någon av bitarna hamnat snett. Vid sneda bitar kan systemet larma eller, kopplat till ett styrsystem, stanna elevatorer och transportörer.
Fråga oss om provdrift
Vid problematiska montageförhållanden eller nya, otestade funktioner erbjuder vi ett generöst prova-på program. Låna ett system under en bestämd tid och köp det om det fungerar. Om det inte uppfyller förväntningarna returnerar man utrustningen.
Fler färdiga och föreslagna funktioner
Fyllnadsgrad på timmerbord
Fyllnadsgrad på bräd/plankbord
Virtuella fotoceller med kamerateknik
Topp-rot riktning på stock
Rotreducering nödvändig eller ej
Virtuell operatör för kontroll av en positions innehåll i ett flöde, ex. vis brädtjocklek
Rundvridningskontroll med koppling till styrsystem.
Sök