Fuktmätningsprodukter

Handmätare

Leverans direkt från lager, utleverans på dagen.
Egen reparation / service av fuktkvotsmätare ger en snabb och trygg service till låg kostnad.
Alla Delmhorst mätarna levereras kompletta med inslagshammare, bärväska, extra stift och manualer. 
Temperatur och träslagsval med rätt formler för nordisk furu, gran och björk
Minnesfunktion ger medelvärde mm
Lättanvända med ledtexter ( JX- och RDM3-serien )

JX-30

 • Stor display med automatisk bakgrundsbelysning - lätt att använda under alla förhållanden 
 • FK mätområde – 7%-30%
 • Specifika mätkurvor för skandinavisk gran, fur och björk
 • Korrigering av trätemperatur (°F/°C)
 • Börvärde för larm – varnar till användarvald FK-nivå
 • Statistik på skärmen – Hög, Låg, Genomsnittlig, Standardavvikelse, Visa alla avläsningar
 • Intern kalibreringskontroll
 • "Lågt batteri"-varning med ljud
 • Automatisk avstängningstimer. Ställ in på 1 min, 4 min eller 10 min
 • Integrerade kontaktstift för ytmätning
 • Kompatibel med alla externa Delmhorst-elektroder.
 • Färgkodade lysdioder – justerbara via EDGE-appen™
 • Ström – 2x AA-batterier (inkl.)
 • Storlek: - 220 mm x 72 mm x  39 mm.
 • Vikt: endast mätare - 280g
 • Robust plastväska ingår
Sågteknik

RDM3+

Ergonomisk menystyrd mätare med statistikfunktioner, partifunktion med ID nummer, ljudsignallarm, batteribackup, IR-port för dataöverföring till PC. Programvara för datapresentation med Excelformat. Hanterar upp till 1400 mätvärden i 98 olika partier. Stor display med backlight. RDM3 mätaren kan fås i tre olika paket.
Sågteknik

JX-20

En behändig ergonomisk mätare för snabba kontroller med de inbyggda stiften för ytmätning tex. vid klyvlinje samt inslagshammare för normal mätning. Lagrar 100 mätvärden, visar medelvärde samt högsta mätvärdet. JX-20 mätaren är lämplig för de flesta behov där man inte behöver dokumentera mätresultatet till dator.
Egenskaper som JX-30 men ingen överföring av data eller möjlighet till justering av larmnivåer.
Sågteknik

Kalibreringsblock

Referensblocket är beräknad efter RISE (SP Trä) rekommenderade
formler mellan resistans och fuktkvot på nordisk furu och gran. Kalibreringsblocket kan sändas till RISE (SP Trä) för kontroll och certifiering ger Er ett referensverktyg för kontroll av fuktkvotsmätarna. Era handmätare kan kontrolleras med jämna tidsintervall, ca 6 veckor mot blocket och blocket i sin tur kan kontrolleras med ca 1-2 års mellanrum. Länk till RISE:
https://www.ri.se/sv/sok?q=fuktkvotsblock

Viktiga fördelar: 
Referensen i kvalitetssystemet vad gäller fuktkvot  
Rätt visning, många mätare visar fel pga. felaktiga resistanssamband
Sågteknik

FMI5 - Inline mätning av fuktkvot

Kontinuerlig fuktkvotsmätning för justerverk, hyvlerier samt tillverkningslinjer. Fördelarna med en kontinuerlig Inlinemätning är uppenbara då man erhåller en heltäckande information om sin produktion och produkt.

De flesta inser att virkets fuktkvots är en viktig parameter för slutprodukten, för bearbetningsbarhet, måttoleranser, formfel mm, men väldigt ofta glömmer man fuktkvotens betydelse för den egna produktionskapaciteten.

Sågteknik TM - Torkmätning

Sågteknik TM är ett system för mätning av fuktkvot i virke inuti torken under pågående körning.
Systemet består av trådlösa enheter som sänder fuktkvotsdata till en centralenhet.
Alla mätvärden sparas i en databas för uppföljning och kontroll av torkningsprocessen.
Sågteknik

Fördelar

Dagens ökade krav på en noggrann torkning avseende virkeskvalitet samt ökade kapacitetskrav ställer ökade krav på en bättre kontroll av slutfuktkvoten. Då man i de flesta fall inte har ordentliga möjligheter att mäta tillräckligt är det lätt att man i vissa lägen kompenserar detta med en övertorkning av virket, som orsakar kvalitetsnedfall samt förluster i produktionskapacitet och virkeskvalitet.

Genom en optimering av torkningscheman kan övertorkning minskas. En övertorkning med 1 fuktkvotsprocent motsvarar 10% torkningskapacitet. Samtidigt erhålles dokumentation om produktionen att användas till marknadsföring och kvalitetsarbetet. Genom en mätning i justerverk kan man t ex, leverera information om de enskilda paketen om så önskas.

Då man har torkningen under kontroll kan man även använda utrustningen till sortering, och på så sätt erhålla bättre produktkvalitet.
Genom en utsortering av överfuktiga virkesstycken kan man öka torkkapaciteten ytterligare, då en utsortering tar hand om de blötaste bitarna som annars tvingar torkoperatörerna att välja en längre torktid.

Den stora fördelen med en kontinuerlig Inlinemätare är att man erhåller en betydligt bättre kontroll av de variationer som oftast inte syns i produktionen, t ex skillnaden mellan olika torkar, torkningsschemor, årstidsvariationer, lagringsförhållanden mm.

Under de senaste åren har utvecklingen gått snabbt framåt och mätnoggrannheten har förbättrats. Sågteknik har utvecklat smarta funktioner och tilläggsprodukter som kompenserar för de mättekniska problem som är förknippade med inline mätning. Exempel på detta är Torrviktsdensiteten, temperaturen, avståndet från sensorn till virket och kalibreringsförfarandet. Samtidigt ger den nya digitala tekniken bättre anslutningsmöjligheter mot andra system.
Sågteknik

Data för analys

Sågtekniks mjukvaror lagrar all data i en databas för uppföljning och dokumentation.
Lätt integrerbart mot övriga system i det digitala sågverkets anda
Sök