Sågteknik i Södermanland AB

Teknik för sågverk

Vi kan styrsystem, smarta kameralösningar, fuktkvot och konsultfrågor

Allmänt

Vi erbjuder ett komplett sortiment för fuktkvots- och densitetsmätning av trävaror. Allt för att förbättra produkt och torkningskvaliteten i träindustrin.
Dessutom arbetar vi som konsulter inom automation och optimering på såglinjer och kan även erbjuda produktionsförbättrande övervakningssystem för att minimera driftstopp och andra störningar.

Vi erbjuder projektering, installation, driftsättning och service av våra anläggningar. Vi genomför även utbildningsuppdrag samt kontrollmätningar av företagens mätsystem. Vår målsättning och policy är att erbjuda bra produkter i kombination med hög kunskaps- / servicegrad.

Senaste nytt

Nya smarta kamerasystem

2023-01-11

Rapport av leveranser från slutet 2022

Under året har vi fått fram några nya kamerasystem som driftsatts och nu körs i full drift.

Rotreducering baserat på rotform och diameter. En kamera som tittar på ändytan av stocken och bedömer behovet av reducering baserat på form (rundhet) och diameter.

Topp- rotvändning utomhus. I sista steget vid iläggning före vändaren bedömer vi om stocken ligger med topp eller rot först. Styrsystemet får signal om riktning och gör vändning och luckor baserat på kamerabeslutet.

Diametermätning för sortering på timmerbord. En enda kamera monterad över inpassage efter barkmaskin bedömer diametern och på så vis kan en sortering göras för att möjliggöra körning med korta luckor från ett bord. Diametern är en uppskattning då inte hela stockens form syns men noggrannheten är trots det mycket god.

Styrning med kvalitet

Vi optimerar och trimmar er såglinje.

Fuktkvotsmätning

Vi erbjuder ett komplett sortiment för fuktkvots- och densitetsmätning av trävaror. Allt för att förbättra produkt- och torkningskvaliteten i träindustrin.

Smarta kameralösningar

Vi erbjuder olika typer av kameralösningar för övervakning av produktionsflödet.
Sök